Belgenhoek 17A, 5985 NJ Grashoek
Tel.: +31 (0)6 513 157 47

info@ecoranch.nl

Uitspanning Zonnedauw laat zien dat al deze technieken makkelijk zijn toe te passen in conventioneel uitziende woningen.

De nieuwste technieken worden gebruikt

De technieken die EcoRanch wil gaan toepassen:

• Voor de zuivering van het afvalwater van het project zal gebruik worden gemaakt van een IBA-systeem op basis van een helofytenfilter in combinatie met een voor-
bezinkinrichting (septic tank).

• Elektriciteit-opwekking door toepassing van PV-collectoren, in combinatie met ‘kleine’ windturbines.

• Verwarming van de verblijfsruimten en het tapwater zal gebeuren door toepassing van warmtepompen die gevoed worden door een aquafer of sondes, alsmede door middel van regeneratie door de infrastructuur. Daarbij wordt ook nog gebruik gemaakt van lucht/water-warmtepompen.

• Het energieverlies van de verblijfsruimten ten gevolge van ventilatie minimaliseren door voorbehandeling van koude lucht middels inzet van warmteterugwin-units.

Een volgende stap zou mogelijk kunnen zijn, dat de gebouwde omgeving energie-leveranciers worden; gekoppeld aan elkaar als bijvoorbeeld het internet.
Deze stap is volgens EcoRanch in de nabij toekomst haalbaar.