Belgenhoek 17A, 5985 NJ Grashoek
Tel.: +31 (0)6 513 157 47

info@ecoranch.nl

Conventionele energiebronnen zijn niet meer nodig: het themapark wordt bijna volledig self-supporting.

Energie indifferent, duurzaam en ecologisch

Themapark Uitspanning Zonnedauw wordt een energie-indifferente, duurzaam themapark op ecologische grondslag. Conventionele energiebronnen zijn niet meer nodig: het themapark wordt bijna volledig self-supporting. De nieuw te bouwen panden krijgen een optimale zonligging. Alle gebouwen worden geïsoleerd met behulp van uiteenlopende duurzame materialen. Zonnecollectoren die onzichtbaar in de daken zijn weggewerkt en kleine windturbines leveren de elektriciteit.

De zon zorgt mede voor warm tap-water. Afvalwater wordt op het terrein zelf opgevangen en gezuiverd met behulp van een helofytenfilter. Verwarmen en koelen van alle verblijfruimtes en de productie van warm tapwater geschiedt door middel van koude- en warmteopslag in de grond. Het warmte-verlies bij ventilatie is geminimaliseerd door de inzet van warmteterugwin-units. Al deze voorzieningen zijn al in gebruik in Nederland. Een combinatie hiervan is er echter nog niet. Toch zit daar nu juist de echte winst.

Uitspanning Zonnedauw laat zien dat al deze technieken makkelijk zijn toe te passen in conventioneel uitziende woningen. Gasten en bezoekers kunnen hier bovendien direct ervaren hoe aangenaam het klimaat is in zulke verantwoord opgezette panden.