Belgenhoek 17A, 5985 NJ Grashoek
Tel.: +31 (0)6 513 157 47

info@ecoranch.nl

In het project wordt geheel afgezien van het gebruik van conventionele energiebronnen.

Deze projectdoelstellingen zijn echt haalbaar

De doelstelling van EcoRanch is te komen tot de realisatie van een Energie Prestatie Norm (E.P.N.) die binnen Nederland niet eerder gehaald is. Ondanks de door EcoRanch
gekozen zeer scherpe energetisch en energie doelstellingen voor
themapark Uitspanning Zonne-dauw, zal blijken dat deze doelstellingen geen utopie behoeven te zijn. EcoRanch zal laten zien hoe “nieuwe” en “traditionele” (bouw)materialen kunnen worden verwerkt tot organische en architectonische zeer gewilde gebouwen met een zeer laag energie verbruik (passief). In het project wordt geheel afgezien van het gebruik van conventionele energiebronnen.

Energiedoelstelling:

  • Voor de bestaande bebouwing, na energie-revisie en een architectonische aanpassing < 0.4 E.P.N.
  • Voor de gras/sedum helling-dakrecreatiewoningen < 0.18 E.P.N.
  • Voor de nieuwbouwwoning, theehuis met conferentie-ruimte < 0.18 E.P.N.
  • Streefwaarden energie verbruik < 13 Kwh/m2 voor ruimte verwarming en koeling en < 26 Kwh/m2 voor de bestaande bebouwing.
  • Streefwaarden primaire energie verbruik < 38 Kwh/m2.

Doelstelling afvalwaterbehandeling:

  • Klasse 3 B. (van het lozings- besluit).

Het is nadrukkelijk de bedoeling het object als monitor, in hoeverre kunnen de gestelde doelen m.b.t. energiegebruik en duurzaamheid in de praktijk worden gerealiseerd en kijkobject educatiecentrum voor duurzaam/ecologisch bouwen en recreëren dienst te laten doen.